ธรรมชาติที่สมบูรณ์

//ธรรมชาติที่สมบูรณ์

ธรรมชาติที่สมบูรณ์

การเกษตรนั้นเป็นถือได้ว่าเป็นรากฐานแห่งชีวิตของประชาชนไทยทุกคน ทางบริษัทบางกอกไพบูลย์ไพพ์นั้นสนับสนุนโครงการเกษตรกร 4.0 ที่เน้นการทำการเพาะปลูกด้วยการวางแผนระบบ smart farming โดยได้มีการขายผลิตภัณฑ์ท่อเกษตรที่ดีมีคุณภาพในราคาถูก รวมไปถึงท่อและแทปหยดน้ำสหรับการควบคุมอัตราการจ่ายของน้ำและปลุกได้อย่างง่ายได้และประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

By |2019-01-15T12:58:46+00:00มกราคม 15th, 2019|Categories: ความรู้เกี่ยวกับท่อ|Tags: |0 Comments