“บางกอกไพบูลย์ ปันน้ำใจ สร้างสายใยสู่ชุมชน”
วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกัน บริษัท บางกอกไพบูลย์ ไพพ์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขต วังทองหลาง ได้สนับสนุนท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ เพื่อมอบแก่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว เขตวังทองหลางที่รื้อย้ายตามโครงการก่อสร้างเขี่อนริมคลองลาดพร้าว ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กรุงเทพมหานครฯ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 8 สำนักงานเขต ได้แก่ เขตวังทองหลาง เขตห้วยขวาง เขตลาดพร้าว เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตดอนเมือง และ เขตสายไหม โครงการนี้ทำให้ประชาชนมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และชุมชนที่อยู่ใกล้แนวรถฟ้าจะได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำได้ด้วย ชุมชนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงมีแผนที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดูสวยงาม มีเส้นทางจักรยานเลียบคลอง ปลูกต้นไม้หรือไม้ผลที่กินได้ ขายได้ ส่งเสริมอาชีพชาวชุมชน จัดตลาดน้ำ และมีท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวหรือการเดินทางในคลองลาดพร้าวเชื่อมกับทางรถยนต์หรือรถไฟฟ้าที่กำลังสร้างจากสถานีหมอชิตมายังสะพานใหม่และคูคตด้วย ถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชาวชุมชนริมคลองร่วมกัน