สาธารณูปโภคครบครัน

//สาธารณูปโภคครบครัน

สาธารณูปโภคครบครัน

ปัจจุบัน การขยายตัวของชุมชนเมืองและเศรษกิจนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีมารองรับ ทางบริษัทบางกอกไพบูลย์ไพพ์จึงภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนนึงของการดูแลคุณภาพชีวิตของประชากรชาวไทยทุกคน โดยสินค้าของบริษัทมีการกระจายไปตามโครงการสาธารณะต่างๆของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ โดยมีทั้ง การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค กรมชลประทาน และเทศบาลต่างๆ

By |2019-01-15T12:57:35+00:00มกราคม 15th, 2019|Categories: ความรู้เกี่ยวกับท่อ|Tags: |0 Comments