วันนี้ ทาง บริษัทบางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด มีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการที่แล้วเสร็จไปอีก 1 โครงการมาให้ดูกันครับ คือ โครงการก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ในบริเวณเลียบคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ โดยมีท่อ 2 แบบที่เราใช้ในโครงการนี้คือแบบ PVC และ HDPE โดยมีการวางท่อทั้งแบบ ขุดวาง และ HDD ความยาวการวางท่อทั้งหมดในโครงการประมาณ 20,000 เมตร เป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลพอสมควร แต่ทางเรามีบุคคลากรที่มีคุณภาพทำให้โครงการนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 – 15 มกราคม 2558