Career

/Career
Career2018-11-03T14:15:18+00:00

(โรงงาน) งานที่เปิดรับสมัครในตอนนี้

Gender: ชายหรือหญิง
Education: ปริญญาตรี-บัญชี, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Etc.: มีความรู้ด้านระบบคลังสินค้า และสโตร์

 Welfare
 • บ้านพักพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง
 • เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามลักษณะงาน และตำแหน่ง
 • สวัสดิการสงเคราะห์งานแต่งงาน, คลอดบุตร, งานฌาปนกิจ เป็นต้น
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงพนักงานประจำปี

Gender: ชายหรือหญิง
Education: ปริญญาตรี-บัญชี, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Etc.: มีความรู้ด้านระบบคลังสินค้า และสโตร์

 Welfare
 • บ้านพักพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง
 • เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามลักษณะงาน และตำแหน่ง
 • สวัสดิการสงเคราะห์งานแต่งงาน, คลอดบุตร, งานฌาปนกิจ เป็นต้น
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงพนักงานประจำปี

Gender: ชายหรือหญิง
Education: ปริญญาตรี-บัญชี, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Etc.: มีความรู้ด้านระบบคลังสินค้า และสโตร์

 Welfare
 • บ้านพักพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง
 • เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามลักษณะงาน และตำแหน่ง
 • สวัสดิการสงเคราะห์งานแต่งงาน, คลอดบุตร, งานฌาปนกิจ เป็นต้น
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงพนักงานประจำปี
สมัครงาน

โรงงาน บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด

โรงงาน บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด

37/6 หมู่ 6, ต.ยายชา อ.สามพราน นครปฐม 73110
เบอร์โทร: 034-311976

(สำนักงาน) งานที่เปิดรับสมัครในตอนนี้

Gender: ชายหรือหญิง
Education: ปริญญาตรี-บัญชี, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Etc.: มีความรู้ด้านระบบคลังสินค้า และสโตร์

 Welfare
 • บ้านพักพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง
 • เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามลักษณะงาน และตำแหน่ง
 • สวัสดิการสงเคราะห์งานแต่งงาน, คลอดบุตร, งานฌาปนกิจ เป็นต้น
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงพนักงานประจำปี

Gender: ชายหรือหญิง
Education: ปริญญาตรี-บัญชี, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Etc.: มีความรู้ด้านระบบคลังสินค้า และสโตร์

 Welfare
 • บ้านพักพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง
 • เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามลักษณะงาน และตำแหน่ง
 • สวัสดิการสงเคราะห์งานแต่งงาน, คลอดบุตร, งานฌาปนกิจ เป็นต้น
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงพนักงานประจำปี

Gender: ชายหรือหญิง
Education: ปริญญาตรี-บัญชี, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Etc.: มีความรู้ด้านระบบคลังสินค้า และสโตร์

 Welfare
 • บ้านพักพนักงาน
 • รถรับ-ส่ง
 • เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์ม และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามลักษณะงาน และตำแหน่ง
 • สวัสดิการสงเคราะห์งานแต่งงาน, คลอดบุตร, งานฌาปนกิจ เป็นต้น
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงพนักงานประจำปี
สมัครงาน

สำนักงาน บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด

สำนักงาน บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด

100/98 อาคาร ว่องวานิช ชั้น 29 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทร: (02) 6450133

ทำไมต้องทำงานกับ บางกอกไพบูลย์ไพพ์?

ผลสำเร็จทางเทคโนโลยีขั้นสูง โครงการระดับประเทศ และความสัมพันธ์ในการทำงานที่ซื่อตรง – นี่เป็นแค่เหตุผลเพียงไม่กี่อย่างจากหลายๆเหตุผลที่คุณจะเลือกบริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ เป็นบริษัทถัดไปของคุณ ค้นพบจุดแข็งของบริษัทที่ “ขับดันด้วยผลลัพธ์การปฏิบัติงาน” และการเป็นหนึ่งในสามของผู้ผลิตท่อและข้อต่อรายใหญ่ของประเทศ

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสิ