ท่อพีวีซีแข็งสำหรับงานอุตสาหกรรม

//ท่อพีวีซีแข็งสำหรับงานอุตสาหกรรม

ท่อพีวีซีแข็งสำหรับงานอุตสาหกรรม

☆ มีน้ำหนักเบา
☆ มีความแข็งแรงทนทาน
☆ มีความยืดหยุ่นดี
☆ มีผิวราบเรียบ ไม่ขัดทางเดินของน้ำ
☆ ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า

สั่งซื้อสินค้า

Description

ชื่อขนาด ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนาของท่อ (มม.)
PVC 5
ความหนาของท่อ (มม.)
PVC 8.5
ความหนาของท่อ (มม.)
PVC 13.5
18 (1/2″) 22 ± 0.15 2.0 ± 0.20 2.5 ± 0.20
20 (3/4″) 26 ± 0.15 2.0 ± 0.20 2.5 ± 0.20
25 (1″) 34 ± 0.15 2.0 ± 0.20 3.0 ± 0.25
35 (1 1/4″) 42 ± 0.15 1.5 ± 0.15 2.0 ± 0.20 3.1 ± 0.25
40 (1 1/2″) 48 ± 0.15 1.5 ± 0.15 2.3 ± 0.20 3.5 ± 0.25
55 (2″) 60 ± 0.15 1.8 ± 0.20 2.9 ± 0.25 4.3 ± 0.30
65 (2 1/2″) 76 ± 0.20 2.2 ± 0.20 3.5 ± 0.25 5.4 ± 0.35
80 (3″) 89 ± 0.20 2.5 ± 0.20 4.1 ± 0.30 6.4 ± 0.40
100 (4″) 114 ± 0.30 3.2 ± 0.25 5.2 ± 0.35 8.1 ± 0.50
125 (5″) 140 ± 0.30 3.9 ± 0.30 6.4 ± 0.40 9.9 ± 0.55
150 (6″) 165 ± 0.40 4.6 ± 0.30 7.5 ± 0.45 11.7 ± 0.65
200 (8″) 216 ± 0.50 5.4 ± 0.35 8.8 ± 0.50 13.7 ± 0.75
250 (10″) 267 ± 0.70 6.6 ± 0.40 10.9 ± 0.60 16.9 ± 0.90
300 (12″) 318 ± 0.80 7.8 ± 0.45 12.9 ± 0.70 20.1 ± 1.05
350 (14″) 370 ± 0.90 9.1 ± 0.55 15.0 ± 0.80 23.4 ± 1.20
400 (16″) 420 ± 1.10 10.3 ± 0.60 17.0 ± 0.90 26.5 ± 1.35
450 (18″) 470 ± 1.20 11.5 ± 0.65 19.0 ± 1.00 29.7 ± 1.50
500 (20″) 520 ± 1.30 12.7 ± 0.70 21.0 ± 1.10 32.8 ± 1.65
600 (24″) 630 ± 1.60 15.3 ± 0.80 25.4 ± 1.30 39.7 ± 2.00