ใช้สำหรับระบบร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์

ใช้สำหรับระบบประปา และการระบายน้ำ

ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม

ใช้สำหรับงานประปาและการเกษตร

สำหรับใช้น้ำร้อนน้ำเย็น (ใช้ในงานประปา)