บริษัทบางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากการประปานครหลวงให้เป็นผู้รับเหมางานขุดเจาะพื้นที่และวางท่อประปาในพื้นที่ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล ช่วงจากปลายท่อ Ø800 มม. เดิม (กม. 6+233) ถึง (กม. 7+550) เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนให้พื้นที่ในวันที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่งทางคณะทำงานโครงการได้พยายามทำงานอย่างเต็มที่โดยงานดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561