บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด ได้ร่วมมือกรมชลประทาน และบริษัท Molecor South East Asia ในการจัดสัมนาแนะนำผลิตภัณฑ์ท่อ PVCO ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการท่อน้ำ มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน เบาบาง และติดตั้งง่าย เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของไทยให้ดียิ่งขึ้น  โดยทั้งนี้ได้เชิญคุณ Jason Lee วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องท่อ PVCO จากประเทศมาเลเซียมาให้ความรู้ทั้งด้านเทคนิคและประสบการณ์