วันนี้ทางบางกอกไพบูลย์ได้มีโอกาสไปนำเสนอผลิตภัณฑ์ของทางบางกอกไพบูลย์ให้กับ บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)  ซี่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีลูกค้าทั้งทางภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน และ The Emperor House เป็นบริษัทรับสร้างบ้านแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับการการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 เรื่องการให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งภายใน ทั้งนี้ทางบางกอกไพบูลย์ขอขอบคุณ คุณวิโรจน์ เจริญตรา (กรรมการผู้จัดการ) และทีมงานของทางบริษัท พรีบิลท์ และขอขอบคุณ คุณ สุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ (ประธานกรรมการบริหาร) และทีมงานสถาปนิกและวิศวกร ของ The Emperor House ที่สละเวลาให้ทางเราได้แนะนำตัวและนำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทางบางกอกไพบูลย์ หวังว่าในภายภาคหน้าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศอย่าง บริษัท พรีบิลท์ จำกัด และ The Emperor House