• การันตีมาตรฐานตามมอก. ถูกต้องและครบถ้วน

  • ผลิตจากเรซินเกรตดีที่สุดในประเทศ

  • สามารถวางใจได้ในคุณภาพสินค้า

  • บริษัทมีชื่อเสียงยาวนานมากว่า 50 ปี

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513, บริษัทบางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด (PPP) เป็นบริษัทหนึ่งในผู้นำ จัดจำหน่ายท่อและข้อต่อ พีวีซี ของประเทศไทย และยังเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในการเป็นผู้ผลิตท่อและข้อต่อ พีวีซี ในประเทศไทย โดยเริ่มต้นจากท่อประปา และขยายไลน์การผลิตไปอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ในปี พ.ศ. 2515, ท่อ HDPE ในปี พ.ศ. 2528, และท่อ PB ในปี พ.ศ. 2531 จนเป็นผู้จัดจำหน่ายท่อมากชนิดที่สุดในประเทศไทย และยังขยายกิจการต่อเนื่องไปจนถึงการรับติดตั้งท่อขุดเจาะและฝั่งใต้พื้นดิน

จุดมุ่งหมาย เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายท่อน้ำประปาให้แก่ประชาชนคนไทย
วิสัยทัศน์ เป็นหนึ่งในวงการอุตสาหกรรมผลิตท่อน้ำประปาในประเทศ
พันธกิจ ผลิตและจัดจำหน่ายท่อประปาที่มีคุณภาพสูง ราคาถูกและให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

ลูกค้าที่เชื่อมั่นใน “ไพบูลย์ไพพ์”